strand

Specialisering på skuldhantering

Finansiell förvaltning

Strukturering av låneportföljer

Operativt stöd av låneportföljen

 

 

OM FÖRETAGET

TM Treasury Management AB grundades 1989. Affärsidén är att på konsultbasis verka inom området finansiell skuldhantering.

Sedan starten har vi hjälpt ett stort antal låneintensiva företag med att bygga upp lämpliga ramverk för sin finansverksamhet. Därefter har vi många gånger fått förtroendet att löpande vara ett stöd i hanteringen av portföljen.

Vår målsättning är att vara en långsiktig partner till fastighetsbolag och andra låneintensiva företag som ser fördelar i att få stöd med den finansiella skuldhanteringen.

 
 logo